Hellebaut Vastgoed is een erkend energiedeskundige

Bij verkoop en verhuur van een woning moet sinds 1 januari 2009 verplicht een EnergiePrestatieCertificaat of kortweg EPC aanwezig zijn.

Sinds 1 januari 2019 is er heel wat veranderd aan het EPC. Het bevat nieuwe informatie, is heel wat visueler en de aanbevelingen zijn concreter. Zo kan je prijsindicaties aflezen voor aanpassingen die de woning energiezuiniger zouden moeten maken.

De Vlaamse regering heeft met het Renovatiepact de ambitie om tegen 2050 alle woningen en appartementen in Vlaanderen minstens even energiezuinig te maken als een energetisch performante nieuwbouwwoning van 2017.

Op het EPC wordt deze doelstelling verduidelijkt. Deze doelstelling is momenteel nog niet verplicht maar door er nu al rekening mee te houden geniet u van een lagere energiefactuur, een verhoogd comfort en maakt u uw woning klaar voor de toekomst.

Het certificaat moet beschikbaar zijn vanaf het moment dat de woning te koop of te huur wordt aangeboden, zoniet loopt de eigenaar risico op een boete van 500 tot 5000 euro.

De geldigheidsduur van zo’n EPC bedraagt 10 jaar. Hellebaut Vastgoed staat graag in voor het opmaken van uw EPC.